AKUT Kitaplığı - Yayın No:2

Afetler hakkında temel bir bilgi düzeyi yaratmak amacıyla hazırladığımız bu mütevazı çalışma, AKUT'un bütün gücünü ve kaynağını aldığı Anadolu insanına gönül borcudur. Bu eşsiz vatan topraklarında yaşayan her bir yurttaşımızın, üzerinde yaşadığı güzelim coğrafyadaki kendine özgü riskleri ve tehditleri daha doğru olarak değerlendirmesine ve buna dönük önlemlerini alabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Elinizde tuttuğunuz bu kitapçık, depremler, yangınlar, çığ ve sel gibi meteorolojik afetler, dağ ve doğa kazaları ve son dönemde ne yazık ki hayatımıza daha çok girmeye başlayan kitle imha silahları ve terör konularında doğru ve sağlıklı bir bilgi birikiminin ve doğru davranış şekillerinin sağlayacağı ön hazırlığın ve çağdaş önlemlerin yer aldığı bir "hayat kılavuzu"dur. Sebebi ne olursa olsun, başımıza bir afet, kaza veya istenmeyen bir olay geldiğinde, bilinçli yurttaşlar olarak hem kendimize ve sevdiklerimize hem de çevremizde yaşayan diğer insanlara çok büyük bir fayda sağlayabileceğimiz konusundaki 9 yıllık bilgi birikimimiz, deneyimimiz ve güvenimiz üzerine hazırlanmıştır. Sizlere ulaştırdığımız bu kitapçığı ailenizdeki her yaştan bireylerle de paylaşıp, onların da afetlere hazırlık konularında bilinçli olmalarını sağlamanız, istenmeyen bir olay yaşandığında hayat kurtarıcı olabilecektir.


DESTEK VERENLER