AKUT’U DAHA YAKINDAN TANIMANIZ İÇİN SİZLERDEN SIKLIKLA GELEN BAZI SORULAR VE YANITLARIMIZ;

“İşe alımlarınız nasıl yapılıyor?”
AKUT gönüllülerden oluşan bir STK’dır, işlerin büyük bir çoğunluğu üye olan gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Dernek bünyesinde günlük idari işler ile ilgilenen sadece 4 maaşlı personelimiz bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızla da uzun süredir birlikte çalışmaktayız. AKUT’ta işe alım çok sıklıkla meydana gelen bir durum değil. 

Siyasi bir parti veya ticari bir kuruluşla bağınız/bağlantınız var mı?
AKUT, canlı yaşamını kurtarmak üzere konumlanmış siyaset üstü bir kurumdur. Derneğimizin hiçbir siyasi parti ile uzaktan-yakından bağı veya bağlantısı bulunmamakta. Derneğimiz Atatürk ilke ve inkılapları ile laik, demoktarik cumhuriyeti savunan, insan hak ve özgürlüklerini ve eşitlikleri gözeten tarafsız bir yapıdır.
Derneğimize mali kaynak yaratarak operasyonel giderlerimizi karşılayabilmek amacıyla kurduğumuz AKUT iktisadi İşletme ve AKUT Enstitü dışında hiçbir kurum ile ticari bir ortaklığımız, organik bağımız bulunmuyor. 

"AKUT’ta yaptığınız çalışmalar için önemli bir zaman harcıyorsunuz. Bunun karşılığında bir ücret alıyor musunuz? Almıyorsanız bu işi neden yapıyor ve nasıl geçiniyorsunuz?"
AKUT’taki bütün faaliyetler "Dernekler Kanunu" kapsamında, tamamen gönüllük esasına göre yürütülmekte ve bu faaliyetlerin karşılığında herhangi bir maaş veya ücret alınmamaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanmış olan AKUT’un kuruluşunda yer verilen ilkelerden “Gönüllük ve Yardımseverlik” her üyenin uyması gereken temel kurallarımızdır. Tamamen sosyal sorumluluk bilinci ve topluma fayda için hareket eden gönüllülerimiz, kendileri açısından uygun zamanlarda AKUT’ta görev yapmaktadırlar. Gönüllülerimiz arasında öğrenci, ev hanımı, emekli, yönetici, memur, kısacası AKUT’un ilkelerine gönülden bağlı çok çeşitli meslek gruplarından insanlar yer almaktadır. Operasyonlarda katılımcıların yiyecek ve yol giderlerinin tamamını AKUT karşılar. 

"Nasıl gönüllü olabilirim?"
Her ay düzenlenen gönüllü tanışma toplantısına katılıp gerekli temel eğitimleri ve evraklarınızı tamamladıktan sonra gönüllülüğünüz başlar. Gerekli bilgi ve belgelere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
https://www.akut.org.tr/uyelik

"AKUT'a katılmak için sporcu olmak şart mı?"
AKUT'a katılmak için sporcu olmak şart değil. Herhangi bir okul bitirmiş olmak, dil bilmek, belirli boy veya kiloda olmak gibi kriterlerimiz de yok. Gönüllülerimiz arasında birçok meslek ve yaş grubundan üyemiz mevcut. Zira AKUT'ta İnsan Kaynakları, Mali-İdari İşler, Basın İlişkileri, Bilgi Teknolojileri, Sosyal Medya, Dış İlişkiler gibi pek çok yönetimsel departman bulunuyor ve bu tür işleri de gönüllülerimiz gerçekleştiriyor. 

Yalnız, operasyonel eğitimleri alıp operasyon kadrosuna katılabilmek için, performans testleri ve sağlık kontrollerinden sorunsuz şekilde geçmek gerekir. 

"Gönüllüleriniz derneğe aidat vb. para ödüyor mu?"
2.200 gönüllüden yaklaşık % 10’luk bir dilim Genel Kurul’da seçme-seçilme hakkı olan Asil Üye statüsündeki üyelerimizdir. Bu üyeler genel yazışma vb. giderleri için yıllık 30 TL üye aidatı öder. Bu rakamın dışında hiç kimseden hiçbir konuda para talep edilmez. Eğitimlerde yol ücretlerini, operasyonlarda yemek ve yol giderlerini dernek olarak karşılıyoruz.

"Devlet AKUT’a çalışmalarında maddi katkı sağlıyor mu? Bugüne kadar hiç devlet desteği alabildiniz mi?"
AKUT, Sn. Bülent Ecevit’in Başbakan olduğu dönemde 1 kez aldığı maddi yardım dışında, devletten bugüne dek hiçbir maddi destek almamıştır.

Siz değerli vatandaşlarımızın bağışları, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak yürüttüğümüz projelerden elde ettiğimiz gelirler, üye aidatları, dernek olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda verdiğimiz eğitimlerden elde ettiğimiz kazançlar, çeşitli etkinliklerden sağlanan gelirler ile AKUT’a yardım etmek isteyen çeşitli kurum ve kuruluşların karşılık beklemeksizin sağladığı nakdi yardım, araç ve benzeri desteklerle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

"AKUT'ta Döner Sermaye birimi var mı? Nasıl gelir elde ediyor? Ticari ilişkileri var mı?"
Döner sermaye “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında, ancak Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlı olarak ve kamu kurumlarında kurulabilmektedir. AKUT bünyesinde bu tür bir birim yer almamaktadır.

Gelir elde etme yöntemleri ile harcamaların nasıl yapılacağı ve muhasebeleştirileceği Dernekler Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir ve AKUT aynı kanun kapsamında denetime tâbi tutulmaktadır.
Gelir kaynaklarımız 2. soruya verilen yanıtta açıklanmıştır. AKUT’un iki tane İktisadi İşletmesi bulunmaktadır, şirketlere verilen eğitimler, tatbikatlar, doğada yaşam kampları gibi faaliyetlerden elde edilen gelir, derneğin amacına yönelik olarak  kullanılmaktadır.

"Operasyon ihbarını nasıl alıyorsunuz?"
Vatandaşlarımız bize, 24 saat boyunca dönüşümlü olarak nöbet tutulan ve aynı zamanda acil durum merkezimiz olan genel merkezimizin telefonundan veya mail yolu ile ulaşabilirler. Gerekli iletişim bilgileri web sayfamızda yer almaktadır. Ayrıca Türkiye geneline yayılmış 27 ekibimize ihbarlar, ekip liderlerinin web sitemizdeki (www.akut.org.tr) verilen telefonlarına ve bölgelerinde bilinir oldukları için yine vatandaşların telefonlarında kayıtlı olan cep numaralarından aranarak ihbarı alırlar.

Aynı zamanda AFAD veya devlet kurumlarından veya güvenlik birimlerinden (Polis, Jandarma) ihbar veya destek talebi gelebilmekte.

Ülkemizin karşılaştığı bir afet durumunda ise AKUT kendi planlamasına uygun olarak ön hazırlıklarını tamamlar ve acil durum yönetim merkezini işletmeye başlar.

Şehrimizde AKUT ekibi kurmak istiyoruz, ne yapmalıyız? 
İletişim bilgilerimizden derneğimizle irtibat kurarsanız projenizi nasıl şekillendirmeniz gerektiğini detaylandırabiliriz. 

"Yurt dışında operasyonlara gidiyor musunuz?"
AKUT Birleşmiş Milletler’in INSARAG oluşumu tarafından gerçekleştirilen derecelendirme tatbikatını geçen ilk Türk ekibi ve STK'dır. INSARAG üyesi olmak demek; bir ülkeden uluslararası yardım çağrısı geldiğinde, gerekli eğitimini tamamlamış gönüllü ve operasyon ihtiyacını karşılayan ekipmanla beraber ülkeye ilk birkaç saat içerisinde gidip arama-kurtarma çalışması yapabilen yapabilecek ve kendi kendine yetebilen yani  kendi iaşenizi (yemek, barınma gibi) karşılayabilecek kapasitedeki ekipsiniz demektir. AKUT'un yurtdışında da arama ve kurtarma yaptığı birçok afet bulunmaktadır. AKUT Tarihçe sayfamızdan katıldığımız yurt dışı operasyonları görebilirsiniz. 
https://www.akut.org.tr/tarihce

"Bir gönüllü ne kadar sürede operasyonel olabilir?"
AKUT olarak tüm eğitimlerimiz 2'ye ayrılır. Temel Eğitimler ve İleri Eğitimler. Temel eğitimler; Temel İletişim, AKUT Etik ve Disiplin, Temel İlk Yardım, Temel Afet Bilinçlendirme, İlk Haber Alımı gibi... Tüm gönüllülerimiz operasyonel olmak istesin veya istemesinler, bilinçli bireyler olmak ve sahadaki ekip arkadaşlarına lojistik destek verebilmek için bu eğitimleri tamamlamak zorundalar. Bu eğitimler ortalama 6 ayda tamamlanır.

Akabinde gönüllümüz arzu eder ve performans testinden başarıyla geçerse operasyonel eğitimleri başlar. Bu noktadan sonraki eğitimlerimiz ise ileri seviye eğitimlerdir. Örneğin gönüllümüz Kentsel Arama Kurtarma’da (enkaz) uzmanlaşmak isterse, sırasıyla Sartech 3, INSARAG Farkındalık, Enkaza Yaklaşma ve Beton Kırma 1-2, Afetlerde Tıbbi Operasyonlar 1-2, Kapalı Kısıtlı Alanda Arama Kurtarma, İp Teknik Kurtarma, İleri İlk Yardım gibi 150 saati aşan bir dizi eğitimi tamamlamak zorunda ki bu da ortalama 2 yıl sürer. Bir gönüllünün asistan seviyesinde operasyona çıkabilmesi, tüm eğitimleri zamanında alacağı farz edilirse ortalama 2-3 yıl arasında gerçekleşir.

"Tüm gönüllüleriniz operasyonel mi?"
Hayır. Yurt genelinde 27 ekibimiz, 2200'ü aşkın gönüllümüz var. Bu gönüllülerin %40'ı operasyonel kabiliyette. 

"Ben de sizinle operasyona gelebilir miyim?"
AKUT ile birlikte operasyona katılabilmek için öncelikle AKUT’a üye olmak, sonrasında bir dizi eğitimden geçmek, tatbikatlara katılmak, görevlerde süreklilik göstermek ve fiziki açıdan yeterli olmak gerekiyor. Özellikle doğal afetlere yönelik operasyonlarda eğitim almamış kişilerin operasyona katılması, operasyonun devamlılığı açısından ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu tür taleplere sizlerin can güvenliği ve operasyonun devamlılığı açısından izin verilmemektedir.

"Eğitimlerinizi nereden alıyorsunuz?"
Eğitimlerimiz AKUT’a üye olduktan sonra görev alacağımız bölüm veya birim çalışmalarına (Departman gibi düşünebilirsiniz) uygun olarak, AKUT’un uzman eğitim kadrosu tarafından verilmektedir. Planlama, İnsan Kaynakları Bölümü ile koordineli olarak Eğitim Bölümü tarafından yapılmaktadır. İhtiyaç halinde diğer kurum veya şahıslardan da bazı eğitim alınabilmektedir. Buna İstanbul İtfaiyesinden alınan Yangın Müdahale eğitimini örnek verebiliriz.

"Üye olmayan kişiler eğitimlerinize katılabilir mi?"
AKUT’un gerçekleştirdiği eğitimler, AKUT eğitmenleri tarafından AKUT gönüllülerine yönelik olarak hazırlanır ve verilir. Gerçekleştirilen eğitimler, hizmet verdiğimiz arama-kurtarma alanında sürdürülebilir bir insan gücü sağlamak adına yapılmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan hiç kimse eğitime kabul edilmiyor.

Bir de uzmanlık alanlarımızla ilgili bazı konularda, derneğimize mali kaynak sağlayabilmek üzere, AKUT Enstitüsü ve AKUT İktisadi işletmemiz üzerinden ücretli olarak verdiğimiz eğitimler var. Özel kurum veya kuruluşlara verdiğimiz bu eğitimler İş Güvenliği, Acil Durum Yönetimi, Risk Analizi, Yüksekte Çalışma, İş Devamlılığı gibi konularda gerçekleştirilmekte…

"Bugüne kadarki operasyonlarınızda yaralanan ya da hayatını kaybeden oldu mu?"
Her türlü operasyonda öncelikle gönüllülerin güvenliği düşünülür. Risklerin analizi sonrasında, elde edilen, kabul edilebilir riskler dışında olan hiçbir risk alınmaz. Bugüne kadar operasyonel gönüllülerimizin hiçbirinde ciddi bir yaralanma ya da hayatını kaybetme durumu söz konusu olmamıştır. Operasyona çıkan herkes önceden belirtilmiş standartlara uygun kişisel koruyucu malzemesini yanına almakla ve bu malzemeleri operasyon sırasında eksiksiz kullanmakla yükümlüdür. AKUT'ta kişisel güvenlik her şeyin önünde yer almaktadır.

"Devletin arama-kurtarma ile görevli kurumları varken siz neden kuruldunuz?"
Devletin AFAD adı verilen acil durumu yönetme, koordine etme anlamında etkin, operasyonel tarafı eskiden Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan teşkilatı mevcut. AKUT, 1996 yılında devletin bu alanda hizmet verecek kurumları yetersizken kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Arama kurtarma konusunda çalışan tüm STK’lar, acil durumlarda AFAD tarafından oluşturulan Kriz Merkezi'ne bağlı olarak çalışır, yönlendirmesi ile hareket ederi sonuç raporlarını sunar. AKUT da bu konuda AFAD ile ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

AKUT için “arama–kurtarma alanının öncüsü” demek yanlış olmayacaktır. AKUT’un 1999 depremindeki çalışmaları neticesinde, STK’ların önemini gösterme anlamında da öncü olduğu kesindir. Günümüzde bu tür kuruluşların sayısı artmış olmakla beraber, organizasyon ve eğitim açısından AKUT birçoğundan oldukça ileride yer almaktadır. Ayrıca gerek AFAD gerekse bizim gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 

"Kurban veya kurban derisi kabul ediyor musunuz?"
Hayır, kabul edemiyoruz. Kurban derilerini bize vermek isteyen vatandaşlarımızı THK’ya yönlendiriyoruz.

"Afetlerde vatandaşlara ulaştırmak üzere gıda, kıyafet gibi yardımlar kabul ediyor musunuz?"
Hayır, kabul edemiyoruz. Bu amaçla arayan vatandaşlarımızı Kızılay’a yönlendiriyoruz.
AKUT Arama Kurtarma Derneği


DESTEK VERENLER