GELECEK NESİL AKUT’LA AFETLERE HAZIRLANIYOR

Gelecek Nesil AKUT’la Afetlere Hazırlanıyor

  Proje Dönemi : 01.09.2013 - 31.05.2014

  İstanbul Kalkınma Ajansı

  Hedef Kitle : İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve lisede okuyan öğrenciler.
  Amaç : Gelecek nesillerin afetlerden daha az zarar görmesi için afet bilinci oluşmuş ve afetlere hazırlıklı bir toplumun temellerini oluşturmak, gençlik çağından itibaren afetlerle mücadelede gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek.
  Hedeflenen Sonuçlar :
  • 15 ilkokul ve 15 lisede 90 Deprem Bilinçlendirme Semineri ile 12.000 öğrenci
  • 15 ilkokulda Toplumsal Değerler Eğitimi ile 300 öğrenci
  • 15 lisede Afet Bilinçlendirme Eğitimi ile 300 öğrenci
  • 1 adet özel içerikli Kutu Oyunu
  • 9 -12 yaş grubu çocuklara hitap eden Çizgi Film
  • Projede elde edilen deneyimlerin paylaşılması üzerine bir çalıştay