BİRLİKTEN AKUT DOĞAR

Birlikten AKUT Doğar

  Proje Dönemi : 01.04.2013 - 01.03.2014

  İsveç Konsolosluğu

  Hedef Kitle : İstanbul’daki ilkokul öğrencileri
  Amaç : İlköğretim çağındaki çocuklara güvenli yaşam kültürü ve bilinci oluşturmak, bir acil durum anında doğru davranış sergilemelerine yardımcı olmak.
  Hedeflenen Sonuçlar :
  • 5 okulda, 7 oyun ve 2.515 öğrenci
  • 10.000 adet deprem bilinçlendirme kitapçığı,
  • Oyunun web sitesi (www.birliktenakutdogar.com)