HAKLARIMI BİLİYORUM, BİLEREK BÜYÜYORUM

Haklarımı Biliyorum, Bilerek Büyüyorum

  Proje Dönemi : 15.09.2014 - 15.06.2015

  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti, Merkezi Finans ve İhale Birimi

  Hedef Kitle : Özellikle dezavantajlı gruplarda yaşayan çocuklar ve bu alanda çalışan veya çalışmak isteyen STK eğiticileri.
  Amaç : İlköğretim çağındaki çocukların, kendi haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, başkalarının haklarına saygı duyması, güvenli yasam ve afetler konusunda bilinç kazanması amacıyla eğitim içeriği geliştirmek ve eğitici eğitimini gerçekleştirmek.
  Hedeflenen Sonuçlar :
  • Özellikle dezavantajlı grup içerisinde yer alan gençlere temel insan ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek üzere teorik ve pratik uygulamalı eğitim içeriği
  • Hak ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi kurabilen, bu bilincin afet durumlarında yer alan önemini kavrayan, ayni zamanda ayni bilinci hayatlarının farklı alanlarına taşıyabilen bilinci oluşturmak
  • Geliştirilen eğitimlerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması amaçlı eğitici eğitimlerinin projeye katılan STK gönüllülerine ulaştırılması
  • Gençler, haklar ve afetler düzenlenecek bir ulusal konferans

 
Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden AKUT Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şeklide Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.