ARAMA KURTARMA SİVİL ÖRGÜTLERİNDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

Arama Kurtarma Sivil Örgütlerinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

  Proje Dönemi : 01.09.2014 - 01.09.2015

  İstanbul Kalkınma Ajansı

  Hedef Kitle : İstanbul’da arama kurtarma alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri
  Amaç : AKUT’un arama kurtarma operasyonlarına yönelik 20 yıla yaklaşan bilgi ve deneyimlerini kamu yararına yaygınlaştırmak, olası bir afet anında ve sonrasında can kayıplarını azaltmak ve afetzedelerin kurtarılmasına yönelik gönüllü̈ örgütlerin kurumsal kapasitelerini artırmaya destek olmak.
  Hedeflenen Sonuçlar :
  • İstanbul’da bulunan Arama Kurtarma alanında çalışan 5 sivil toplum kuruluşundan 50 arama kurtarma personeline, operasyonel uygulamalı olarak 3 farklı konuda eğitim ve mentörlük
  • INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) standartlarının Türkçe ’ye tercüme edilerek ekiplere dağıtılması
  • Arama Kurtarma sivil örgütlerine yönelik kurumsal ve operasyonel yapılanma el kitabı
  • Arama Kurtarma ekiplerinin yönetsel ve operasyonel kapasite artırımına yönelik bir kongre