AKUT SEMİNER VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ KAPASİTE GELİŞTİRME

AKUT Seminer ve Lojistik Bölümü Kapasite Geliştirme

  Proje Dönemi : 15.09.2014 - 15.06.2015

  İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

  Hedef Kitle : AKUT’un 35 ekibinde görev yapan Lojistik bölümünden 70, Seminer biriminden 80 gönüllü
  Amaç : AKUT’un Türkiye genelinde bulunan 35 ekibinde görev yapan Lojistik ve Seminer Bölümü gönüllülerinin yönetim ve işlevsel kapasitesini arttırmak ve bu proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitici eğitimleri ile afet bilinçlendirme çalışmalarında, Türkiye’nin tüm bölgelerinde eğitimli insan gücü sayısını artırarak, afetlere hazırlıklı bir toplumun temelini oluşturmak.
  Hedeflenen Sonuçlar :
  • Lojistik Bölümü 70 gönüllüsünün lojistik yönetimi konusunda kapasitesini arttırmak
  • Seminer Birimi 80 gönüllüsüne eğitici eğitimi gerçekleştirmek
  • Türkiye’nin 35 bölgesine yayılmış AKUT gönüllülerinin yetkinliklerini, AKUT merkez ile aynı seviyede tutarak, Türkiye genelinde toplumun afetler ve arama kurtarma çalışmalarına yönelik ihtiyaç ve sorunlarına sivil örgüt olarak katkı sağlamak.
  • Türkiye genelinde afet yönetimi isteminin etkinleştirilmesinde gönüllü örgüt olarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek.